€uroFin Bohemia s.r.o. - dotace EU- OP Podnikání a inovace
hlavička
25_inner_1.jpg
Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007 - 2013 celkem 15 programů podpory pro podnikatele. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a také v souvisejících službách. Peníze jsou vypláceny ve třech formách: nevratné dotace, zvýhodněné úvěry a záruky. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky kromě hlavního města Prahy, které nemá nárok na tento druh dotace.

Přehled programů podpory a jejich hlavních cílů:

Začínáte podnikat?

START
Cíl: Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků a vytvářet podmínky pro využití nových finančních nástrojů pro zahájení podnikání.

Chybí Vám prostředky pro rozvoj vaší firmy?
PROGRES
Cíl: Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb pro podnikání.

ZÁRUKA
Cíl: Rozvoj pro firmy, které chtějí růst, ale nemohou ručit za bankovní úvěr.

ROZVOJ
Cíl: Pro malé nebo střední podnikatele, kteří chtějí nakoupit moderní technologická zařízení s lepšími parametry.

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY
Cíl: Podpora růstu ICT sektoru v České republice, nabídku nových ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb. Dotace budou směřovat firmám, které vyvíjejí a nabízejí nové softwarové produkty a řešení, nebo provádí návrh a implementaci nových softwarových aplikací.

ICT V PODNICÍCH
Cíl: Pro malé a střední podniky, aby získaly nejnovější informační a komunikační technologie.

Máte vysoké nároky na energii? Myslíte na ekologii?
EKO-ENERGIE
Cíl: Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven).

Jste na stopě nových technologií? Vyvíjíte nové technologie?
INOVACE
Cíl: Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací technologií, výrobků a služeb).

POTENCIÁL
Cíl: Pro vývojová centra.

Chcete spolupracovat s dalšími firmami z oboru?
Připravujete nemovitosti a infrastrukturu pro podnikání?
Nemáte kde školit své zaměstnance?
SPOLUPRÁCE
Cíl: Pro spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitnění infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu.

PROSPERITA
Cíl: Podpora vzniku a rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA
Cíl: Vzdělávání, školení, rozvoj lidských zdrojů.

NEMOVITOSTI
Cíl: Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských nemovitostí i související infrastruktury. A to všechno i na kontaminovaných plochách či v zanedbaných objektech, tzv. brownfields.

Potřebujete poradit s podnikáním? Chcete prodat víc svých výrobků?

PORADENSTVÍ
Cíl: Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání.

MARKETING
Cíl: Pro vstup na zahraniční trhy - účast na veletrhu, výstavě nebo na oficiální podnikatelské misi.

 


 


^ nahoru ^
Copyright © €uroFin Bohemia s.r.o.
Created by AVT design