€uroFin Bohemia s.r.o. - dotace EU- Regionální operační programy
hlavička
25_inner_1.jpg
Regionální operační programy
Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Česká republika je rozdělena do 7 statistických jednotek NUTS 2, každá z nich má vlastní Regionální operační program.

Pro podnikatelské subjekty je částečně určena prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu - oblast podpory 2.1 (Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch) a 2.2 (Rozvoj služeb v cestovním ruchu).

Více informací na http://www.strukturalni-fondy.cz

^ nahoru ^
Copyright © €uroFin Bohemia s.r.o.
Created by AVT design